Rörelse i potential

Förklaring

Här visas en funktion $V=f(x,y)$ som får tjäna som potential för en rörelse.

En partikeln skjuts iväg från sin utgångspunkt med en utgångshastighet så att kraften på partikeln ges av \[ \mathbf F \propto - \nabla V. \]

Potentialen $V(x,y)$ ges av \[ V(x,y) = x^2 + y^2 + \sum_{k=1}^3 \frac 1 {(x-x_k)^2 + (y-y_k)^2 + a_k} \] där $a_1 = 0.3$, $a_2 = 0.2$ och $a_3=0.3$.

Man kan alltså tänka på partikeln som en kula som rullar omkring i en skål där det finns tre lokala toppar.

Topparnas läge går att flytta (drag-and-drop).

Parikeln utgångsposition går också att flytta. Utgångshastigheten går också att ändra på samma sätt.

Ekvipotentialkurvorna ritas inte för värden större än 5 för att inte göra bilden onödigt plottrig.