Gör ett val.

Typ av övning
Uttryck att beräkna/förenkla
Ekvation
Ekv syst
Ange räknesätt att använda
Addition och subtraktion
Multiplikation
Division inkl bråkräkning
Exponenter
Skapa negativa tal
Ja
Nej
Element att räkna med
Tal
Bråk
Antal symboler
Övning/Test
Ge återkoppling
Räkna felklick
Ange övning
Ange lika faktorer som
enskilda faktorer
potenser