Regler

Start och mål är vid Gula Industrihuset i Stallarholmen

Ett informationsmöte hålls 07:30. Innan dess skall du ha lastat av din kajak och gjort dig klar för start.

Starttid är 8:00.

Vi har ingen speciell uppdelning i klasser, men redovisar kajaktyp i resultatlistan.

Säkerhet 1 (den obehagliga delen)

Alla paddlar på egen risk och ansvarar för sin egen säkerhet. Möjligen kommer det att finnas en följebåt, som huvudsakligen kommer finnas i den största fjärden. Banan är dock lång, så räkna inte med möjlighet till akut assistans.

Syftet med följebåten är inte heller att visa vägen. Det finns inga bojar etc som markerar banan. Du måste kunna läsa kartan!

Tävlingen genomförs då det är ganska kallt i vattnet. Det kan också vara ganska mörkt i samband med start och målgång.

Du planerar själv för dessa förhållanden.

Säkerhet 2 (den lugnande delen)

Tävlingens syfte är ju bland annat att inspirera till höstpaddling och till att mentala gränser flyttas. Banans dragning är lämplig för detta. Det är aldrig långt till en plats man kan bli hämtad på om man tvingas bryta eftersom man huvudsakligen paddlar runt en enda stor ö.

Sådana platser kommer vi att informera om och de finnas utmärkta på den karta som går att ladda ned.

Alla som ställer upp i tävlignen har en skyldighet att hjälpa övriga deltagare i säkerhet om så behövs.

Deltagaravgift

Vi tar ut en omkostnadsavgift på 100 kr av alla deltagare. Den betalas kontant i samband med start.

Priser

Det finaste priset är bättre självförtroende och många fina paddelupplevelser i framtiden. Det går till alla som genomför tävlingen trots tveksamhet om hur det ska gå.

Den eviga äran och berömelsen går till segraren.

De priser som doneras från våra sponsorer lottas dessa ut till de som genomfört tävlingen. Av praktiska skäl måste du eller något ombud stanna kvar till prisutdelningen om du vill ha eventuell vinst.

PM

Vill du ladda ned ett PM med väsentligen samma information som ovan, går det bra här.