Bana

De tre första åren, 2012-2014, var start och mål i Strängnäs och banan bestod i att runda Tosterön vilket blev 44 km.

År 2015 och 2016 var start och mål vid Gula Industrihuset i Stallarholmen. Det första av dessa år rundades Selaön, 43 km, men år 2016 blåste det så mycket att det fick bli en kortare vändpunktsbana längs Selaöns västsida.