Start

Strängnäs Kanotmaraton är en tävling för alla som paddlar.

Tävlingen är på obestämd tid vilande, men genomfördes fem gånger åren 2012-2016 ungefär tredje helgen i oktober.

SKM arrangerades de tre första åren av oss, Johan och Lousie Wild, och de två sista åren i praktiken av Lasse Heintz.

Det övergripande syftet med tävlingen var att skapa intresse för paddling på hösten, och att visa att helt vanliga motionärer faktiskt klarar av att paddla 44 km på en dag.

Våra hjärtan klappar framför allt för havskajakpaddling med härliga naturupplevelser, både i platt och skrynkligt vatten. Vi ville med detta arrangemang försöka skapa en höstfest på vattnet i familjär anda.

Vi tycker nämligen att det är alldeles för många som packar in sin kajak på vinterförvar alldeles för tidigt. Vi hoppades att denna tävling kunde bidra till att någon flyttar sin mentala gräns för vad som är möjligt och därmed får ut mer av sin paddling.

På det stora hela är vi mycket nöjda. Ca 170 personer har startat genom åren ut på spegelblankt vatten (2013), in i dimman (2014) och mot kulingen (2016). Några deltagare har lärt sig att de aldrig mer vill paddla så långt, andra att de faktiskt klarade det. Vissa har kommit tillbaka flera år och vi har fått flera nya vänner. Vi har fått ta del av livsöden som berört oss mycket då någon enstaka har haft deltagandet som ett viktigt delmål i sin träning i samband med svår sjukdom.

Det har verkligen varit värt all tid vi lagt ned och vi har lärt oss mycket. Nu är det dock dags att gå vidare och till exempel vara ute och paddla i havet med våra barn som växt upp tillräckligt för det. Vi vill med denna lilla avslutande text inspirera andra att genomföra liknande arrangemang.

Vi tackar alla som har bidragit och som hjälpt till för att göra tävlingen möjlig genom åren.

Vill du kontakta oss, kan du göra det per e-post till:
johan -at- strangnaskanotmaraton.se

Louise & Johan